Latest News:

Shri Akal Takht Sahib

How Can We Run Our Legislation and Politics Under The Guidance of Shri Akal Takht Sahib

Panthak personalities Bhai Rajinder Singh Mughalwal, Bhai Lal Singh Akalgarh, Bhai Daljit Singh Bittu, Bhai Narain Singh Chauda, ​​Bhai Bhupinder Singh Bhalwan, Bhai Satnam Singh Khandewala, Bhai Satnam Singh Jhanjia, Bhai Hardeep Singh Mehraj, Bhai Amrik Singh Isru, Bhai Dev Singh On the invitation of Dodd and Bhai Manjit Singh Phagwara, a meeting of Sikh scholars and intellectuals was held on November 14, 2022 at Giani Gurmukh Singh Memorial Hall, Gurudwara Sri Fatehgarh Sahib.